Anunț de presă

NOIEMBRIE 2023

Finalizarea proiectului 'Inovare prin dezvoltare și implementare platformă decomunicare'

TUDOR COMMUNICATION SRL, în calitate de Beneficiar, a derulat proiectul „Inovare prin dezvoltare și implementare platformă de comunicare”, cod MySMIS 133496, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 676.678,73 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 381.274,36 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea competitivităţii organizaţiei Tudor Communication prin diversificarea gamei de servicii în urma realizării unei platforme de comunicare directă între jurnalişti şi companii, dotarea cu echipamente şi angrenarea de forţă de muncă specializată în vederea dezvoltării sustenabile a mediului de afaceri la nivel local, regional şi naţional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Achiziţia de active corporale și necoprorale cu nivel tehnologic avansat în vederea dezvoltării activităţii de promovare şi comunicare media de până la finalul implementării proiectului.
  • Crearea unui colectiv de profesionişti prin generarea a 5 noi locuri de muncă cu normă intreagă și perioadă nedeterminată până la finalizarea implementării proiectului și menţinerea numărului mediu de salariaţi, astfel atins, pe toată perioada rămasă din perioada de durabilitate a proiectului, respectiv 3 ani de la realizarea plăţii finale în cadrul contractului de finanţare.

Rezultatele proiectului:

  • S-au achizitionat active corporale și necoprorale cu nivel tehnologic avansat;
  • S-a creat colectiv de profesionişti compus din 5 noi locuri de muncă cu normă intreagă și perioadă nedeterminată și s-a menţinut numărul mediu de salariaţi, astfel atins. Persoana cooptată în urma procesului de recrutare şi selecţie a personalului face parte dintr-o categorie defavorizată.

Impactul investiţiei la nivelul comunităţii: s-au achiziţionat active corporale și necoprorale cu nivel tehnologic avansat, şi s-au creat 5 noi locuri de muncă cu normă intreagă și perioadă nedeterminată, dintre care recrutarea unei persoane din categoriile defavorizate.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: MIHAELA-RALUCA TUDOR, Reprezentant legal, Telefon: 0753096526, Adresă e-mail: mihaela@tudor-communication.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.